Bestuur De Rietvoorn V.Z.W. 2018

Voorzitter: 

Hellemans Rudy  

Keizershoek 18          

2550 Kontich    

Sportbestuurder:  

Hellemans Rudy

Keizershoek  18

2550 Kontich

Secretaris/Penning:

Peeters Diane    

Keizershoek 18          

2550 Kontich

Bestuurder:

Peeters Staf 

Emiel Engelstraat 25   

2800 Mechelen  
 

Email adres : rudy@derietvoorn.be

 Viswater

Mechelsesteenweg - 2500 Lier (tussen de huisnummers 417 en 419) (geen briefwisseling)

Ledenbijdrage: (laaste aanpassing 1994)


Instap jaar 

Volgende jaren

Senior

62,00€

  50,00€

Veteraan

50,00€ 

  50,00€ 

Dames 

50,00€

 38,00€

Steunende leden

30,00€


Bestuursbijeenkomsten

2x per jaar, de maanden maart en oktober tijdens leden vergaderingen

tijdschrift:

Verschijnt in mei -augustus -november

Teksten voor publicatie worden in dank aanvaard

Redactie tijdschrift : Hellemans Rudy

Redactie viskalender : Hellemans Rudy

Vissersclub De Rietvoorn v.z.w. werd opgericht op 07.11.1982.

Omgevormd tot V.Z.W. verschenen de statuten in bijlage van het B.S. van 15.09.1994

Identificatienummer: 8322/83